Laugets Bestyrelse og fundats

Formand – Henriette Jul Hansen, Skiftet 6,  40931824, henriette.jul@webspeed.dk marianne.birk.olsen@gmail.com
Næstformand/kasserer/nøgler – Sanne Boni, Koppen 5, 22119586 sanne.boni.jensen@gmail.com
Bestyreselsmedlem – Eivor Holgersen, Skiftet 32, 49143046 eivorholgersen@icloud.dk
Bestyreselsmedlem – Marianne Birk Olsen, Koppen 21, 49144552
Suppleant – Flemming Schlichter, Løberen 2, 60151751 flemse2@yahoo.dk
Suppleant – Marianne Ryom, Skiftet 29, 31724210 marianneryom47@gmail.com
Udlån af fælleshus – Flemming Schlichter, Løberen 2, 60151751 flemse2@yahoo.dk

To andelsboligforeninger centralt beliggende i Nivå