Fælleshuset

Fælleshuset deles mellem de to foreninger NB1 og NB2. Huset administreres af fælleshuslauget, der er en paraplyorganisation for de to foreninger. Lauget har egne vedtægter, generalforsamling og bestyrelse. Formandsvalget går på skift mellem de to foreninger.

Laugets vedtægter

P1030600

To andelsboligforeninger centralt beliggende i Nivå