Kategoriarkiv: Meddelelser NB1

Generalforsamling 21-06-2021

NB1 Generalforsamling

Mandag d. 21. juni 2021 kl. 19:00 i fælleshuset

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Generalforsamling.png

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisiopnsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og ændring af boligafgiften
 5. Forslag
  A) Bestyrelsens forslag til ændring af husorden
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af administrator
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Som følge af den fortsatte Covid-19 situation i Danmark – henstiller bestyrelse og administrator til, at andelshaverne efterlever de omdelte retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen.

NBI Boliger

Boligplaner:
NB1 Boligtype A
    NB1 Boligtype B    NB1 Boligtype C
NB1 Boligtype D    NB1 Boligtype E    NB1 Boligtype F
NB1 Boligtype G    NB1 Boligtype H   NB1 Boligtype I
NB1 Boligtype K

Opskrivning:
Interesserede kan blive optaget på foreningens venteliste mod betaling af et årligt gebyr. Henvendelse skal ske til Nivå Byparks administrator, DEAS, kontaktperson Niels Brix, nbr@deas.dk

Energirapporten HusetsEnergi: Rapporten er et resultat af et samarbejde mellem Fredensborg Kommune, Nivaa bypark I og HusetsEnergi. Samarbejdet har til formål at understøtte energirenoveringen i boligforeningerne, og sikre en agil grøn omstilling. Energimærke: 07-332 energimærke 17-11-2009

Husleje og boligværdi:
Værdi (kurs 629,8736) og husleje vedtaget på generalforsamlingen  23. maj 2022 gældende frem til næste ordinære generalforsamling.

Bolig
nr.
AdresseBoligtypeVærdiHusleje
28Koppen 01Akr 650.458kr 2.121
29Koppen 02Ikr 1.157.122kr 3.770
27Koppen 03Ekr 944.867kr 3.081
26Koppen 04Ekr 944.867kr 3.081
30Koppen 05Kkr 1.273.516kr 4.151
31Koppen 06Ekr 944.867kr 3.081
32Koppen 07Ckr 814.786kr 2.655
33Koppen 08Bkr 670.992kr 2.188
34Koppen 09Ekr 944.867kr 3.081
35Koppen 10Ckr 814.786kr 2.655
36Koppen 11Bkr 670.992kr 2.188
37Koppen 12Dkr 1.006.488kr 3.281
38Koppen 13Dkr 1.006.488kr 3.281
39Koppen 14Hkr 1.129.729kr 3.681
40Koppen 15Fkr 944.867kr 3.081
41Koppen 16Fkr 944.867kr 3.081
42Koppen 17Hkr 1.129.729kr 3.681
43Koppen 18Fkr 944.867kr 3.081
44Koppen 19Fkr 944.867kr 3.081
45Koppen 20Fkr 944.867kr 3.081
46Koppen 21Fkr 944.867kr 3.081
47Koppen 22Hkr 1.129.729kr 3.681
4Løberen 01Akr 650.458kr 2.121
5Løberen 02Ikr 1.157.122kr 3.770
3Løberen 03Ekr 944.867kr 3.081
2Løberen 04Ekr 944.867kr 3.081
1Løberen 05Gkr 1.129.729kr 3.681
6Løberen 06Gkr 1.129.729kr 3.681
7Løberen 07Gkr 1.129.729kr 3.681
8Løberen 08Gkr 1.129.729kr 3.681
9Løberen 09Ckr 814.786kr 2.655
10Løberen 10Bkr 670.992kr 2.188
11Løberen 11Dkr 1.006.488kr 3.281
12Løberen 12Dkr 1.006.488kr 3.281
13Løberen 13Hkr 1.129.729kr 3.681
14Løberen 14Hkr 1.129.729kr 3.681
15Løberen 15Hkr 1.129.729kr 3.681
16Løberen 16Fkr 944.867kr 3.081
17Løberen 17Hkr 1.129.729kr 3.681
18Løberen 18Ekr 944.867kr 3.081
19Løberen 19Ekr 944.867kr 3.081
20Løberen 20Ekr 944.867kr 3.081
21Løberen 21Akr 650.458kr 2.121
22Løberen 22Ikr 1.157.122kr 3.770
23Løberen 23Ekr 944.867kr 3.081
24Løberen 24Akr 650.458kr 2.121
25Løberen 25Ikr 1.157.122kr 3.770

Generalforsamling 16-06-2020

Generalforsamling

Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19:00. Vi sidder udendørs på græsplænen mellem Koppen og løberen. I tilfælde af regn aflyses generalforsamlingen.

Der vil blive opstillet stole i passende afstand, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Beboere med helbredsricici opfordres til at anvende omdelte fuldmagt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisiopnsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og ændring af boligafgiften
 5. Forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af administrator
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Kan foreningen få håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag?
Det er ikke muligt for ejer- og andelsboligforeninger at modtage håndværkerfradrag. Det kan foreningens beboere til gengæld. 

Der er dog tre betingelser, som skal opfyldes:

• Du skal selv betale for arbejdet.
• Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
• Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.
 

Havedag d. 29. juni 2016

“Tak til alle jer, der deltog i vores fælles “Havedag” den 29. juni.

-Det var dejligt at se mange fremmødte beboere der fik ordnet de fælles arealer til alles glæde..

Vi nåede følgende:

– Samlet affald
– Parkeringspladser fejet
– Trimning og lugning forskellige steder
– Hygge og nydelse af sødesager fra mellemøsten 🙂

Alt i alt var dagen en kæmpe succes, og vi håber at se endnu flere til næste år, ”