Kategoriarkiv: Meddelelser NB1

Generalforsamling 21-06-2021

NB1 Generalforsamling

Mandag d. 21. juni 2021 kl. 19:00 i fælleshuset

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Generalforsamling.png

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisiopnsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og ændring af boligafgiften
 5. Forslag
  A) Bestyrelsens forslag til ændring af husorden
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af administrator
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Som følge af den fortsatte Covid-19 situation i Danmark – henstiller bestyrelse og administrator til, at andelshaverne efterlever de omdelte retningslinjer for afvikling af generalforsamlingen.

NBI Boliger

Boligplaner:
NB1 Boligtype A
    NB1 Boligtype B    NB1 Boligtype C
NB1 Boligtype D    NB1 Boligtype E    NB1 Boligtype F
NB1 Boligtype G    NB1 Boligtype H   NB1 Boligtype I
NB1 Boligtype K

Opskrivning:
Interesserede kan blive optaget på foreningens venteliste mod betaling af et årligt gebyr. Henvendelse skal ske til Nivå Byparks administrator, DEAS, kontaktperson Niels Brix, nbr@deas.dk

Husleje og boligværdi:
Værdi (kurs 613,76) og husleje vedtaget på generalforsamlingen  16. juni 2020 gældende frem til næste ordinære generalforsamling.

Bolig nr.AdresseBoligtypeVærdiHusleje
28Koppen 01Akr 633.818kr 2.080
29Koppen 02Ikr 1.127.520kr 3.696
27Koppen 03Ekr 920.695kr 3.021
26Koppen 04Ekr 920.695kr 3.021
30Koppen 05Kkr 1.240.937kr 4.070
31Koppen 06Ekr 920.695kr 3.021
32Koppen 07Ckr 793.942kr 2.603
33Koppen 08Bkr 653.826kr 2.145
34Koppen 09Ekr 920.695kr 3.021
35Koppen 10Ckr 793.942kr 2.603
36Koppen 11Bkr 653.826kr 2.145
37Koppen 12Dkr 980.739kr 3.217
38Koppen 13Dkr 980.739kr 3.217
39Koppen 14Hkr 1.100.828kr 3.609
40Koppen 15Fkr 920.695kr 3.021
41Koppen 16Fkr 920.695kr 3.021
42Koppen 17Hkr 1.100.828kr 3.609
43Koppen 18Fkr 920.695kr 3.021
44Koppen 19Fkr 920.695kr 3.021
45Koppen 20Fkr 920.695kr 3.021
46Koppen 21Fkr 920.695kr 3.021
47Koppen 22Hkr 1.100.828kr 3.609
4Løberen 01Akr 633.818kr 2.080
5Løberen 02Ikr 1.127.520kr 3.696
3Løberen 03Ekr 920.695kr 3.021
2Løberen 04Ekr 920.695kr 3.021
1Løberen 05Gkr 1.100.828kr 3.609
6Løberen 06Gkr 1.100.828kr 3.609
7Løberen 07Gkr 1.100.828kr 3.609
8Løberen 08Gkr 1.100.828kr 3.609
9Løberen 09Ckr 793.942kr 2.603
10Løberen 10Bkr 653.826kr 2.145
11Løberen 11Dkr 980.739kr 3.217
12Løberen 12Dkr 980.739kr 3.217
13Løberen 13Hkr 1.100.828kr 3.609
14Løberen 14Hkr 1.100.828kr 3.609
15Løberen 15Hkr 1.100.828kr 3.609
16Løberen 16Fkr 920.695kr 3.021
17Løberen 17Hkr 1.100.828kr 3.609
18Løberen 18Ekr 920.695kr 3.021
19Løberen 19Ekr 920.695kr 3.021
20Løberen 20Ekr 920.695kr 3.021
21Løberen 21Akr 633.818kr 2.080
22Løberen 22Ikr 1.127.520kr 3.696
23Løberen 23Ekr 920.695kr 3.021
24Løberen 24Akr 633.818kr 2.080
25Løberen 25Ikr 1.127.520kr 3.696

Generalforsamling 16-06-2020

Generalforsamling

Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19:00. Vi sidder udendørs på græsplænen mellem Koppen og løberen. I tilfælde af regn aflyses generalforsamlingen.

Der vil blive opstillet stole i passende afstand, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Beboere med helbredsricici opfordres til at anvende omdelte fuldmagt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisiopnsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
 4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og ændring af boligafgiften
 5. Forslag
 6. Valg til bestyrelsen
 7. Valg af administrator
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Kan foreningen få håndværkerfradrag?

Håndværkerfradrag?
Det er ikke muligt for ejer- og andelsboligforeninger at modtage håndværkerfradrag. Det kan foreningens beboere til gengæld. 

Der er dog tre betingelser, som skal opfyldes:

• Du skal selv betale for arbejdet.
• Du skal have ret til at vedligeholde boligen (ved vedligeholdelsesarbejde).
• Du skal bo i boligen, mens arbejdet bliver udført.
 

Havedag d. 29. juni 2016

“Tak til alle jer, der deltog i vores fælles “Havedag” den 29. juni.

-Det var dejligt at se mange fremmødte beboere der fik ordnet de fælles arealer til alles glæde..

Vi nåede følgende:

– Samlet affald
– Parkeringspladser fejet
– Trimning og lugning forskellige steder
– Hygge og nydelse af sødesager fra mellemøsten 🙂

Alt i alt var dagen en kæmpe succes, og vi håber at se endnu flere til næste år, ”