Generalforsamling 16-06-2020

Generalforsamling

Tirsdag d. 16. juni 2020 kl. 19:00. Vi sidder udendørs på græsplænen mellem Koppen og løberen. I tilfælde af regn aflyses generalforsamlingen.

Der vil blive opstillet stole i passende afstand, jf. sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Beboere med helbredsricici opfordres til at anvende omdelte fuldmagt.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Forelæggelse af årsregnskab, forslag til værdiansættelse og eventuel revisiopnsberetning, samt godkendelse af årsregnskab og værdiansættelsen
  4. Forelæggelse af drifts- og likviditetsbudget til godkendelse og ændring af boligafgiften
  5. Forslag
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af administrator
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt